Lịch phát sóng SCTV14 hôm nay ngày 12-01-2017

00:45 Một nửa yêu thương (T26/33)
01:45 Oan gia khó tránh (T4/33)
02:45 Sếp ơi anh yêu em (T13)
03:45 Đời không như là mơ (T14)
04:45 Săn vàng (T25/30)
05:45 Một nửa yêu thương (T27/33)
06:45 Tình và lý (T12/33)
07:40 THSTL_Sếp ơi anh yêu em 02
07:45 Sếp ơi anh yêu em (T14)
08:45 Đời không như là mơ (T15)
09:45 Săn vàng (T26/30)
10:45 Nhà chung (T20/35)
11:40 Kim chi cà pháo (T62/100)
11:45 Tình và lý (T13/33)
12:45 Oan gia khó tránh (T5/33)
13:45 Sếp ơi anh yêu em (T15)
14:40 THSTL_Đời không như là mơ 06
14:45 Đời không như là mơ (T16)
15:45 Săn vàng (T27/30)
16:45 Một nửa yêu thương (T28/33)
17:45 Nhà chung (T21/35)
18:45 Oan gia khó tránh (T6/33)
19:40 THSTL_Sếp ơi anh yêu em 04
19:45 Sếp ơi anh yêu em (T16)
20:40 THSTL_Đời không như là mơ 07
20:45 Đời không như là mơ (T17)
21:45 Săn vàng (T28/30)
22:40 Kim chi cà pháo (T63/100)
22:45 Tình và lý (T11/33)
23:45 Nhà chung (T19/35)

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]