Lịch phát sóng VTVcab9 hôm nay ngày 18-02-2017

00:00 Báo Chí Góc Nhìn_Số 77 PL
01:00 Khám Phá Công Nghệ_Số 87 PL
01:30 INFO 360-Số 55 PL
02:00 Dạy Golf _Số 18PL
02:30 Thế Giới Động Vật_Số 17PL
03:00 Báo Chí Góc Nhìn-Số 77PL
03:30 INFO 360_Số 55 PL
04:00 Thế Giới 23 độ 5-Số 17 PL
04:30 TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 81 PL
05:00 INFO 360_Số 55 PL
05:30 Báo Chí Góc Nhìn-Số 77 PL
06:00 Bản Tin Thị Trường_P1 PL
06:30 An cư số 85 PL
07:00 Dạy Golf_số 18 PL
07:30 Điểm Đến Cuối Tuần-Số 123 PL
08:00 Báo Chí Góc Nhìn_Số 76 PL
08:30 TÀI CHÍNH THÔNG MINH-Số 79 PL
09:00 INFO 360-Số 53PL
09:30 Báo Chí Góc Nhìn_Số 77 PL)
10:00 An cư số 85 PL
10:30 Thế giới 23 độ 5_Số 15 PL
11:00 An cư số 86 PL
11:30 Gia Đình Style_Số 84PL
12:00 Khám Phá Công Nghệ_Số 87 PL
12:30 Dạy Golf_số 18 PL
12:45 Gia Đình Style_Số 85PL
13:00 TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 80 PL
13:30 Điểm Đến Cuối Tuần_Số 123 PM
13:45 Dạy Golf_số 18 PL
14:00 An cư số 85 PL
14:30 Gia Đình Style_Số 85PL
15:00 TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 80PL
15:30 Điểm Đến Cuối Tuần-Số 123 PL
15:45 Gia Đình Style_Số 57PL
16:00 INFO 360_Số 55 PL
16:30 Khám Phá Công Nghệ_Số 87 PL
17:00 TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 79PL
17:30 Báo Chí Góc Nhìn_Số 76 PL
18:00 TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 80PL
18:30 GIA DINH STYLE-Số 58
19:00 TIẾP SÓNGTHỜI SỰ VTV
20:00 TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 82 PM
20:30 Báo Chí Góc Nhìn_Số 77 PL
21:00 Phim Huyền Thoại Lý Tiểu Long (50T)_Tập 38 PM
22:00 Thế Giới 23 độ 5-Số 17
22:30 TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 81 PL
23:00 An cư số 85 PL
23:30 Điểm Đến Cuối Tuần_Số 123PL

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]