Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 19-02-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : KÝ SỰ NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẢO LÝ SƠN- T2 : LÝ SƠN VƯƠNG QUỐC TỎI 5:45 Vào bếp cùng khán giả 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 18-02-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : KÝ SỰ NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẢO LÝ SƠN- T1 : LÝ SƠN LỊCH SỬ MỘT CÙ LAO 5:50 Làm chủ tay lái 6:00 Tây Đô ngày mới...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 17-02-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhac 5:35 Tình cây và đất 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Với cử tri Thành phố 6:55 Chuyên đề Doanh nghiệp thời hội nhập 7:05...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 16-02-2017

5:00 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : NHỮNG DÒNG SÔNG HẤP HỐI 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể 6:55 Vô lăng biết...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 15-02-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu: CHỢ NỔI – VĂN MINH THƯƠNG HỒ 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Văn hóa – Xã hội 6:55 Khát vọng...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 11-02-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : NHÀ CỔ TRÊN ĐẤT CÙ LAO 5:50 Nhạc phim yêu thích 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề An ninh...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 10-02-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhac 5:35 Phim tài liệu : CHÙA CỔ TRÊN ĐẤT CẦN THƠ 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Giáo dục – Đào tạo 6:55 Chuyên...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 09-02-2017

5:00 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : CỜ ĐỎ- CÁI NÔI CÁCH MẠNG 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Đảng với Dân – Dân với Đảng 6:55...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 08-02-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : SEN TRẮNG LONG THẠNH 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Đại đòan kết dân tộc 6:55 Khát vọng uống 7:05...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 07-02-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Sân khấu hài : ĐÈO GIÓ HÚ 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Thuế Nhà nước 6:55 Cần Thơ phố 7:05 Ca cổ :...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 06-02-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT ĐÌNH BÌNH THỦY 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Sống khỏe đẹp 6:45 Chuyên đề Câu chuyện Bảo hiểm y tế 6:55 Đồng...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 05-02-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : BẾN NINH KIỀU 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Sống khỏe đẹp 6:45 Chuyên đề Chính sách pháp luật 6:55 Búp trên cành 7:05 Siêu nhân xanh...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 04-02-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : CẦN THƠ – ĐÔ THỊ CỦA MIỀN TÂY 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Chuyên đề Quốc phòng toàn dân 6:45 Vào bếp cùng khán giả 6:55...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 03-02-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhac 5:35 Sân khấu hài : ĐÈO GIÓ HÚ 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Chuyên đề Với cử tri Thành phố 6:45 Chuyên đề Doanh nghiệp thời hội nhập 6:55 Âm nhạc...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 22-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : KHI QUẢN LÝ THIÊN TAI ĐI VÀO LUẬT 5:50 Làm chủ tay lái 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Sống khỏe đẹp 6:45 Chuyên đề Chính sách...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 21-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu: CỘNG ĐỒNG CÙNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI 5:50 Nhạc phim yêu thích 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Quốc phòng toàn...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 20-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhac 5:35 Phim tài liệu: SỐNG Ở RỐN LŨ 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Với cử tri Thành phố 6:55 Chuyên đề Doanh nghiệp thời...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 19-01-2017

5:00 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : THUỐC LÁ- KẺ REO RẮC BỆNH TẬT VÀ CÁI CHẾT 5:45 Khát vọng uống 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 16-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : VĂN MINH CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ XƯA 5:50 Nhạc phim yêu thích 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Sống khỏe đẹp 6:45 Chuyên đề Câu chuyện Bảo...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 14-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT ĐÌNH BÌNH THỦY 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề An ninh Thành phố Cần Thơ 6:55...

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]