Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 20-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhac 5:35 Phim tài liệu: SỐNG Ở RỐN LŨ 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Với cử tri Thành phố 6:55 Chuyên đề Doanh nghiệp thời...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 19-01-2017

5:00 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : THUỐC LÁ- KẺ REO RẮC BỆNH TẬT VÀ CÁI CHẾT 5:45 Khát vọng uống 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 16-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : VĂN MINH CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ XƯA 5:50 Nhạc phim yêu thích 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Sống khỏe đẹp 6:45 Chuyên đề Câu chuyện Bảo...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 14-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT ĐÌNH BÌNH THỦY 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề An ninh Thành phố Cần Thơ 6:55...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 13-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhac 5:35 Phim tài liệu : CHIẾN THẮNG ÔNG ĐƯA 5:50 Nhạc phim yêu thích 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Giáo dục – Đào tạo...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 12-01-2017

5:00 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu: NÔNG NGHIỆP VN VÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Đảng Với Dân –...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 11-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu : HÁT ĐÌNH- ÁO CƠM VÀ NGHIỆP TỔ 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Đại đòan kết dân tộc 6:55 Khát...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 10-01-2017

5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Thuế Nhà nước 6:55 Cần Thơ phố 7:05 Ca cổ 7:35 Sắc màu nghệ thuật 8:00 Bản tin tiếng Anh 8:15 Phim truyện TL: NƯỚC MẮT...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 09-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : KÝ SỰ NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẢO LÝ SƠN- T3: DU LỊCH BIỂN ĐẢO LÝ SƠN 5:50 Nhạc phim yêu thích 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Sống...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 08-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : KÝ SỰ NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẢO LÝ SƠN- T2: LÝ SƠN- VƯƠNG QUỐC TỎI 5:45 Khát vọng uống 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Sống khỏe đẹp...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 07-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : KÝ SỰ NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẢO LÝ SƠN- T1: LÝ SƠN- LỊCH SỬ MỘT CÙ LAO 5:50 Nhạc phim yêu thích 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 06-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Tiêu dùng thông minh 6:55 Chuyên đề Với cử tri Thành phố 7:05 Chuyên...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 05-01-2017

5:00 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : NGUYỄN VĂN TRỖI – TÌNH YÊU CUỘC SỐNG 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể 6:55...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 03-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : VĂN HÓA DỪA- T3 : VĂN HÓA ẨM THỰC 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Khoa học – Công nghệ...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 02-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : VĂN HÓA DỪA – Tập 2 : DỪA VÀ VĂN HỌC – NGHỆ THUẬT 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Sống khỏe đẹp 6:45 Chuyên đề Câu...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 01-01-2017

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : VĂN HÓA DỪA – Tập 2 : DỪA VÀ VĂN HỌC – NGHỆ THUẬT 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Sống khỏe đẹp 6:45 Chuyên đề Câu...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 30-12-2016

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhac 5:35 Phim tài liệu : CHÙA CỔ TRÊN ĐẤT CẦN THƠ 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Tiêu dùng thông minh 6:55 Chuyên đề Giáo dục –...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 29-12-2016

5:00 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : NHÀ CỔ TRÊN ĐẤT CÙ LAO 5:50 Làm chủ tay lái 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Tiêu dùng thông minh 6:55...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 28-12-2016

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc. 5:35 Phim tài liệu : CHÙA ÔNG Ở CẦN THƠ 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Tiêu dùng thông minh 6:55 Chuyên đề Đại đòan kết dân...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 27-12-2016

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : SAO GỌI LÀ CẦN THƠ 5:45 Búp trên cành 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Tiêu dùng thông minh 6:55 Chuyên đề...

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]