Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay ngày 26-12-2016

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : CÁI SẮN – VĨNH THẠNH XƯA VÀ NAY 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Sống khỏe đẹp 6:55 Chuyên đề Câu chuyện...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 25-12-2016

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : CẦN THƠ – ĐÔ THỊ CỦA MIỀN TÂY 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Sống khỏe đẹp 6:55 Chuyên đề Chính sách pháp luật 7:05 Búp trên cành 7:15 Siêu nhân xanh 7:30...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 24-12-2016

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : SEN TRẮNG LONG THẠNH 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Tiêu dùng thông minh 6:55 Chuyên đề Quốc phòng toàn dân 7:05...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 23-12-2016

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhac 5:30 Phim tài liệu : ĐỂ TÂM LINH CÁC ANH TOẠI NGUYỆN 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Tiêu dùng thông minh 6:55 Chuyên đề Với cử...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 22-12-2016

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Tiêu dùng thông minh 6:55 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể 7:05 Vô lăng biết luật 7:15 Ca nhạc : NOEL MÌNH CÓ NHAU 8:00 Bản tin...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 21-12-2016

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu : BẢN LĨNH TÂY NAM BỘ 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Tiêu dùng thông minh 6:55 Chuyên đề Văn hóa – Xã...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 20-12-2016

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu : BIỂN ĐẢO TÂY NAM 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Tiêu dùng thông minh 6:55 Chuyên đề Khoa học – Công nghệ...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 19-12-2016

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu : SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG- T18 : SƯ ĐOÀN VỮNG MẠNH 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Sống khỏe đẹp...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 16-12-2016

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhac 5:30 Phim tài liệu : SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG- T15 : CHIẾN DỊCH ĐẶC BIỆT 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Tiêu dùng thông...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 15-12-2016

5:00 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu : SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG- T14 : TRỞ VỀ TỔ QUỐC 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Tiêu dùng thông...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 14-12-2016

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu : SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG- T13 : ĐẤT NƯỚC CAMPUCHIA HỒI SINH 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Tiêu dùng...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 13-12-2016

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu : SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG- T12 : NHIỆM VỤ QUỐC TẾ CAO CẢ 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Tiêu...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 12-12-2016

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG – Tập 11 : NGĂN CHẶN XÂM NHẬP 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự Thành phố Cần Thơ...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 11-12-2016

4:50 Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG – Tập 10 : CƠ ĐỘNG LÊN BATTAMBANG 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự Thành phố Cần Thơ 6:45 Sống khỏe đẹp 6:55 Chuyên đề...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 10-12-2016

4:50 Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG – Tập 9 : CỨU GIÚP NHÂN DÂN BẠN 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự Thành phố Cần Thơ 6:45 Tiêu dùng thông minh 6:55...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 09-12-2016

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhac. 5:35 Phim tài liệu : SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG- T8 : TRUY QUÉT TÀN QUÂN PÔL PỐT 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 07-12-2016

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG- T6 : TỪ PHNÔM PÊNH ĐẾN PURSAT 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Tiêu dùng thông minh 6:55 Chuyên đề Văn hóa – Xã hội 7:05...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 06-12-2016

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu : SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG- T5 : TRẬN PHÚ CƯỜNG 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Tiêu dùng thông minh...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 05-12-2016

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Sống khỏe đẹp 6:55 Chuyên đề Câu chuyện Bảo hiểm y tế 7:05 Đồng cảm và sẻ chia 7:15 Tình cây và đất 7:35 Hộp thư truyền hình...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV hôm nay 04-12-2016

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tin nóng 24h 6:15 Thời sự TP. Cần Thơ 6:45 Sống khỏe đẹp 6:55 Chuyên đề Cải cách hành chính 7:05 Búp trên cành 7:20 Gõ cửa trái tim 7:50 Chuyện đàn ông 8:00 Bản tin tiếng Anh...

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]