Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 06-02-2017

06:00 7 NGÀY VUI SỐNG Bánh tráng Mỹ Long PL 06:15 PHIM TRUYỆN Tình yêu không tuổi Tập 1 07:00 CHÀO NGÀY MỚI Chào ngày mới 07:30 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 07:40 CƯỜI ĐỂ NGẪM Thất tình vì ăn Số 08:00 PHIM...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 06-02-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG 7 ngày vui sống 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM Cười để ngẫm 07:00 CHUYÊN MỤC Cải cách hành chính 07:10 PHIM TRUYỆN ÂĐ Anamika – Linh hồn tội lỗi Tập 42 08:00 BẢN TIN TIẾNG ANH...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 05-02-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG số 202 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM số 790 07:00 KPOP CHỌN LỌC Số 43 08:00 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 10:00 CHUYÊN MỤC Hộp thư truyền hình 10:10 PHIM TRUYỆN Tình yêu...

Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 05-02-2017

06:00 7 NGÀY VUI SỐNG Trang điểm để selfie thật đẹp Số 211 06:15 PHIM TRUYỆN Sống để yêu Tập 35 07:00 CHÀO NGÀY MỚI Chào ngày mới 07:30 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 07:40 CƯỜI ĐỂ NGẪM Sô 07:50 SỨC KHỎE 365...

Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 04-02-2017

07:50 SỨC KHỎE 365 Sức khỏe 365 08:00 CA NHẠC THIẾU NHI Tập 24 08:30 TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN Sắc hoa 09:50 CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀNG Chữa đau nhức vai 10:00 PHIM TÀI LIỆU Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh P2 11:00 PHIM SITCOM...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 04-02-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG số 201 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM số 789 07:00 CHUYÊN MỤC Vì chủ quyền an ninh biên giới 07:10 PHIM TRUYỆN ÂĐ Anamika – Linh hồn tội lỗi Tập 41 08:00 BẢN TIN TIẾNG ANH...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 03-02-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG 7 ngày vui sống 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM Cười để ngẫm 07:00 CHUYÊN MỤC Lao động và công đoàn 07:10 PHIM TRUYỆN ÂĐ Anamika – Linh hồn tội lỗi Tập 40 08:00 BẢN TIN TIẾNG...

Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 22-01-2017

06:00 7 NGÀY VUI SỐNG Số 195 PL 06:15 PHIM TRUYỆN Sống để yêu Tập 21 07:00 CHÀO NGÀY MỚI Chào ngày mới 07:30 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 07:40 CƯỜI ĐỂ NGẪM Sô 674 07:55 ĐÀ NẴNG – KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 22-01-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG số 195 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM số 675 07:00 CHUYÊN MỤC Thuế và cuộc sống 07:10 KPOP CHỌN LỌC Số 42 08:00 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 08:15 CHUYÊN MỤC Biển xanh...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 21-01-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG số 195 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM số 674 07:00 CHUYÊN MỤC Phụ nữ và phát triển 07:10 PHIM TRUYỆN ÂĐ Anamika – Linh hồn tội lỗi Tập 32 08:00 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin...

Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 21-01-2017

06:00 7 NGÀY VUI SỐNG Số 194 PL 06:15 PHIM TRUYỆN Sống để yêu Tập 20 07:00 CHÀO NGÀY MỚI Chào ngày mới 07:30 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 07:40 CƯỜI ĐỂ NGẪM Số 673 07:55 ĐÀ NẴNG – KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG...

Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 20-01-2017

06:00 7 NGÀY VUI SỐNG Số 193 Pl 06:15 PHIM TRUYỆN Sống để yêu Tập 19 07:00 CHÀO NGÀY MỚI Chào ngày mới 07:30 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 07:40 CƯỜI ĐỂ NGẪM Số 672 07:55 ĐÀ NẴNG – KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 20-01-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG số 194 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM Số 673 07:00 CHUYÊN MỤC Lao động và công đoàn 07:10 PHIM TRUYỆN ÂĐ Anamika – Linh hồn tội lỗi Tập 31 08:00 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin...

Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 19-01-2017

06:00 7 NGÀY VUI SỐNG Số 192 06:15 PHIM TRUYỆN Sống để yêu Tập 18 07:00 CHÀO NGÀY MỚI Chào ngày mới 07:30 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 07:40 CƯỜI ĐỂ NGẪM Số 671 07:55 ĐÀ NẴNG – KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG Số...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 19-01-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG số 193 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM số 672 07:00 CHUYÊN MỤC Sức khỏe cho mọi nhà 07:10 PHIM TRUYỆN ÂĐ Anamika – Linh hồn tội lỗi Tập 30 08:00 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin...

Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 16-01-2017

06:00 7 NGÀY VUI SỐNG Số 189 PL 06:15 PHIM TRUYỆN Sống để yêu Tập 15 07:00 CHÀO NGÀY MỚI Chào ngày mới 07:30 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 07:40 CƯỜI ĐỂ NGẪM Số 668 PL 07:55 ĐÀ NẴNG – KHOẢNH KHẮC ẤN...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 16-01-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG số 190 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM số 669 07:00 CHUYÊN MỤC Cải cách hành chính 07:10 PHIM TRUYỆN ÂĐ Anamika – Linh hồn tội lỗi Tập 27 08:00 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 14-01-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG 7 ngày vui sống 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM Cười để ngẫm 07:00 CHUYÊN MỤC Phòng cháy chữa cháy 07:10 PHIM TRUYỆN ÂĐ Anamika – Linh hồn tội lỗi Tập 26 08:00 BẢN TIN TIẾNG ANH...

Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 14-01-2017

06:00 7 NGÀY VUI SỐNG Số 186 06:15 PHIM TRUYỆN Sống để yêu Tập 13 07:00 CHÀO NGÀY MỚI Chào ngày mới 07:30 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 07:40 CƯỜI ĐỂ NGẪM Số 666 07:55 ĐÀ NẴNG – KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG Số...

Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 13-01-2017

06:00 7 NGÀY VUI SỐNG Số 185 06:15 PHIM TRUYỆN Sống để yêu Tập 12 07:00 CHÀO NGÀY MỚI Chào ngày mới 07:30 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 07:40 CƯỜI ĐỂ NGẪM Số 665 07:55 ĐÀ NẴNG – KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG Số...

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]