Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 11-01-2017

06:00 7 NGÀY VUI SỐNG Bảo quản đồ da mùa lạnh 06:15 PHIM TRUYỆN Sống để yêu Tập 10 07:00 CHÀO NGÀY MỚI Chào ngày mới 07:30 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 07:40 CƯỜI ĐỂ NGẪM Thất bại thảm hại Sô 663 07:55...

Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 10-01-2017

06:00 7 NGÀY VUI SỐNG Sườn công nướng 06:15 PHIM TRUYỆN Sống để yêu Tập 9 07:00 CHÀO NGÀY MỚI Chào ngày mới 07:30 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 07:40 CƯỜI ĐỂ NGẪM Cuộc chiến làm đẹp Sô 662 07:55 ĐÀ NẴNG –...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 10-01-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG 7 ngày vui sống 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM Cười để ngẫm 07:00 CHUYÊN MỤC Quốc phòng toàn dân 07:10 PHIM TRUYỆN ÂĐ Anamika – Linh hồn tội lỗi Tập 22 08:00 BẢN TIN TIẾNG ANH...

Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 09-01-2017

06:00 7 NGÀY VUI SỐNG Ngăn ngừa rụng tóc PL 06:15 PHIM TRUYỆN Sống để yêu Tập 8 07:00 CHÀO NGÀY MỚI Chào ngày mới 07:30 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 07:40 CƯỜI ĐỂ NGẪM Thất bại thì làm lại Số 661 07:55...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 09-01-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG 7 ngày vui sống 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM Cười để ngẫm 07:00 CHUYÊN MỤC Góc nhìn pháp luật 07:10 PHIM TRUYỆN ÂĐ Anamika – Linh hồn tội lỗi Tập 21 08:00 BẢN TIN TIẾNG ANH...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 08-01-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG 7 ngày vui sống 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM Số 661 07:00 CHUYÊN MỤC An ninh Đà Nẵng 07:10 PHIM TRUYỆN Anamika – Linh hồn tội lỗi Tập 22 08:00 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin...

Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 07-01-2017

06:00 7 NGÀY VUI SỐNG Sườn cọng nướng 06:15 PHIM TRUYỆN Phim truyện 07:00 CHÀO NGÀY MỚI Chào ngày mới 07:30 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 07:40 CƯỜI ĐỂ NGẪM Kỳ phùng địch thủ Số 660 08:00 NHỮNG NGÔI SAO NHỎ Mùa xuân...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 07-01-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG 7 ngày vui sống 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM Số 660 07:00 CHUYÊN MỤC Vì chủ quyền an ninh biên giới 07:10 PHIM TRUYỆN Anamika – Linh hồn tội lỗi Tập 21 08:00 BẢN TIN TIẾNG...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 06-01-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:35 7 NGÀY VUI SỐNG 7 ngày vui sống 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM Cười để ngẫm 07:00 CHUYÊN MỤC Lao động và công đoàn 07:10 PHIM TRUYỆN Anamika – Linh hồn tội lỗi Tập 20 08:00 BẢN TIN TIẾNG ANH...

Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 04-01-2017

06:00 7 NGÀY VUI SỐNG Giải nguy cho tóc 06:15 PHIM TRUYỆN Sống để yêu Tập 4 07:00 CHÀO NGÀY MỚI Chào ngày mới 07:30 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 07:40 CƯỜI ĐỂ NGẪM Mỹ nhân kế Sô 658 07:55 ĐÀ NẴNG –...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 04-01-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG 7 ngày vui sống 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM Số 658 07:00 CHUYÊN MỤC Sức khỏe cho mọi nhà 07:10 PHIM TRUYỆN Anamika – Linh hồn tội lỗi Tập 19 08:00 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản...

Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 03-01-2017

06:00 7 NGÀY VUI SỐNG Đừng để trẻ né tiền 06:15 PHIM TRUYỆN Sống để yêu Tập 2 07:00 CHÀO NGÀY MỚI Chào ngày mới 07:30 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 07:40 CƯỜI ĐỂ NGẪM Bí mật bị bật mí Sô 656 07:55...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 03-01-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG 7 ngày vui sống 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM Số 656 07:00 CHUYÊN MỤC Quốc phòng tòan dân 07:10 PHIM TRUYỆN Anamika – Linh hồn tội lỗi Tập 16 08:00 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 02-01-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 ĐÀ NẴNG – KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG Đà Nẵng – Khoảnh khắc ấn tượng 06:35 7 NGÀY VUI SỐNG 7 ngày vui sống 06:45 CƯỜI ĐỂ NGẪM Cười để ngẫm 07:00 CHUYÊN MỤC Cải cách hành chính 07:10 PHIM...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 01-01-2017

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 7 NGÀY VUI SỐNG 7 ngày vui sống 06:45 HÀI KỊCH Hài kịch 07:00 PHÓNG SỰ Phóng sự 07:10 PHIM TRUYỆN Anamika – Linh hồn tội lỗi Tập 14 08:00 BẢN TIN TIẾNG ANH Bản tin tiếng Anh 08:15...

Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 30-12-2016

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 ĐÀ NẴNG – KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG Đà Nẵng – Khoảnh khắc ấn tượng 06:35 CHUYÊN MỤC Sức khoẻ cho mọi nhà 06:50 SỨC KHỎE 365 Sức khỏe 365 07:00 PHIM TRUYỆN ÂĐ Anamika – Linh hồn tội lỗi...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 30-12-2016

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 ĐÀ NẴNG – KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG Đà Nẵng – Khoảnh khắc ấn tượng 06:35 CHUYÊN MỤC Sức khoẻ cho mọi nhà 06:50 SỨC KHỎE 365 Sức khỏe 365 07:00 PHIM TRUYỆN ÂĐ Anamika – Linh hồn tội lỗi...

Lịch phát sóng DRT2 – Đà Nẵng TV hôm nay 29-12-2016

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 ĐÀ NẴNG – KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG Đà Nẵng – Khoảnh khắc ấn tượng 06:35 CHUYÊN MỤC An toàn giao thông 06:50 VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM Vì an toàn thực phẩm 07:00 PHIM TRUYỆN ÂĐ Anamika – Linh...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 29-12-2016

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 ĐÀ NẴNG – KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG Đà Nẵng – Khoảnh khắc ấn tượng 06:35 CHUYÊN MỤC An toàn giao thông 06:50 VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM Vì an toàn thực phẩm 07:00 PHIM TRUYỆN ÂĐ Anamika – Linh...

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV hôm nay 28-12-2016

06:00 CHƯƠNG TRÌNH Chào ngày mới 06:30 ĐÀ NẴNG – KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG Đà Nẵng – Khoảnh khắc ấn tượng 06:35 PHÓNG SỰ An toàn thực phẩm 06:50 SỨC KHỎE 365 Sức khỏe 365 07:00 PHIM TRUYỆN ÂĐ Anamika – Linh hồn tội lỗi 07:50...

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]