Lịch phát sóng VTV7 hôm nay thứ 4 ngày 08-02-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 27 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường mơ ước – Tập 13 08:00 Phim truyện Vũ điệu thanh xuân – Tập 5 08:30 Phim truyện Vũ điệu thanh xuân – Tập...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay thứ 3 ngày 07-02-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 26 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường mơ ước – Tập 12 08:00 Phim truyện Vũ điệu thanh xuân – Tập 3 08:30 Phim truyện Vũ điệu thanh xuân – Tập...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay thứ 2 ngày 06-02-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 25 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường mơ ước – Tập 11 08:00 Phim truyện Vũ điệu thanh xuân – Tập 1 08:30 Phim truyện Vũ điệu thanh xuân – Tập...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay chủ nhật ngày 05-02-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 24 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 10 08:00 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 13, 14 09:00 Phim hoạt hình Chú robot...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay thứ 7 ngày 04-02-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 23 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 9 08:00 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 11, 12 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 03-02-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 22 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 8 08:00 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 9, 10 08:45 Chuyện trường tôi Số 2:...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 02-02-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 21 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 7 08:00 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 7, 8 08:45 Chuyện trường tôi Số 2:...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 01-02-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 8 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 6 08:00 8 IELTS Số 13 08:45 Chuyện trường tôi Số 2: Trường học sinh thái 09:00 Phim hoạt hình...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 31-01-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 7 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 5 08:00 8 IELTS Số 9: Careen 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 23 09:15...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 30-01-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 6 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 4 08:00 8 IELTS Số 9: Children 09:15 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 22 09:30...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 29-01-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 5 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 36 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 19 08:30 Thế giới quanh ta Tập 11 09:00 Phim...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 28-01-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 4 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 35 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 18 08:30 Thế giới quanh ta Tập 10 09:00 Phim...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 27-01-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 3 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 34 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 17 08:30 Thế giới quanh ta Tập 9 09:00 Phim...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 26-01-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 2 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 33 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 16 08:30 Thế giới quanh ta Tập 8 09:00 Phim...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 25-01-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 1 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 32 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 15 08:30 Thế giới quanh ta Tập 7 09:00 Phim...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 24-01-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 30 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 31 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 14 08:30 Thế giới quanh ta Tập 6 09:00 Phim...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 23-01-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 29 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 30 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 13 08:30 Thế giới quanh ta Tập 5 09:00 Phim...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 22-01-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 28 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 29 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 12 08:30 Thế giới quanh ta Tập 4 09:00 Phim...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 21-01-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 27 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 28 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 11 08:30 Thế giới quanh ta Tập 3 09:00 Phim...

Lịch phát sóng VTV7 hôm nay ngày 20-01-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 26 07:30 Phim tài liệu Những ngôi trường ước mơ – Số 27 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 10 08:30 Thế giới quanh ta Tập 2 09:00 Phim...

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]