Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 3 ngày 28-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 19 07:15 Ký sự 07:30 Miền Trung xanh Boka – Tricho, chế phẩm sinh học phòng trừ...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 2 ngày 27-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 18 07:15 Ký sự 07:30 Theo dòng thời sự 08:00 Phim truyện Thề không gục ngã –...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay chủ nhật ngày 26-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 17 07:15 Văn học – Nghệ thuật 07:45 Theo dòng thời sự 08:15 Nhịp cầu VTV8 08:30...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 7 ngày 25-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 16 07:15 Atlas Miền Trung Dưới chân dãy Lang Biang 07:45 Miền Trung xanh 08:15 Miền Trung...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 6 ngày 24-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 15 07:15 Ký sự 07:30 Trang địa phương 08:00 Phim truyện Thề không gục ngã – Tập...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 5 ngày 23-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 14 07:15 Ký sự 07:30 Chính sách và cuộc sống 08:00 Phim truyện Thề không gục ngã...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 4 ngày 22-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 13 07:15 Ký sự 07:30 Pháp luật và Cuộc sống Trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 3 ngày 21-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 12 07:15 Ký sự 07:30 Miền Trung xanh Nhân giống sinh học 08:00 Phim truyện Thề không...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 2 ngày 20-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 11 07:15 Ký sự 07:30 Theo dòng thời sự 08:00 Phim truyện Thề không gục ngã –...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay chủ nhật ngày 19-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 10 07:15 Văn học – Nghệ thuật 07:45 Theo dòng thời sự 08:15 VTV kết nối 08:30...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 7 ngày 18-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 9 07:15 Con đường di sản 07:45 Miền Trung xanh Nhân giống sinh học 08:15 Ca nhạc...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 6 ngày 17-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 8 07:15 Ký sự 07:30 Trang địa phương 08:00 Phim truyện Thề không gục ngã – Tập...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 5 ngày 16-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 7 07:15 Ký sự 07:30 Chính sách và cuộc sống 08:00 Phim truyện Thề không gục ngã...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 4 ngày 15-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 6 07:15 Ký sự 07:30 Pháp luật và Cuộc sống Đưa phiếu lý lịch tư pháp đến...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 3 ngày 14-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 5 07:15 Ký sự 07:30 Miền Trung xanh Sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 2 ngày 13-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 4 07:15 Ký sự 07:30 Theo dòng thời sự Giải bài toán “ly hương” 08:00 Phim truyện...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay chủ nhật ngày 12-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 3 07:15 Văn học – Nghệ thuật 07:45 Theo dòng thời sự 08:15 VTV kết nối 08:30...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 7 ngày 11-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 2 07:15 Con đường di sản Di sản văn hóa Người Hoa ở Khánh Hòa 07:45 Miền...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 6 ngày 10-02-2017

05:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Kẻ thù phụ nữ – Tập 1 07:15 Ký sự 07:30 Trang địa phương 08:00 Phim truyện 08:45 Tâm sáng vươn xa 09:00...

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay thứ 5 ngày 09-02-2017

5:00 Chào ngày mới 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:25 Thông tin – Thông báo 06:30 Phim truyện Tổ ấm gió lùa – Tập 35 07:15 Ký sự 07:30 Chính sách và cuộc sống 08:00 Phim truyện Thề không gục ngã...

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]