Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 05-03-2017

00:00: Đuổi hình bắt chữ: PL 00:40: GĐ-NT-XH: PL T5 01:05: Khám phá thế giới: 01:25: Chuyện tuổi già: 01:45: Người Tràng An – Người Hà Nội: PL sáng 02:05: Nhịp sống nông thôn: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 04-03-2017

00:00: Thế giới bóng đá: 00:30: Người Tràng An – Người Hà Nội: 01:05: Thời trang và cuộc sống: 01:25: Nhịp sống nông thôn: 01:45: GĐ-NT-XH: 02:05: Trang ngoại thành: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc – tập 14 03:50:...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 03-03-2017

00:00: Thể thao: PL 01:00: Khám phá thế giới: 01:20: Hà Nội của chúng ta: 01:50: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường: 02:10: Tìm về nguồn cội: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc – tập 13 03:50: Thể thao:...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 02-03-2017

00:00: Thể thao: PL 01:05: Thế giới động vật: 01:25: Sức khỏe và cuộc sống: 01:45: Tài chính – Tiền tệ: 02:05: Trang ngoại thành: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc – tập 12 03:50: Thể thao: 04:50: Xanh, sạch,...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 01-03-2017

00:00: Thể thao: 01:05: Thế giới động vật: PL 01:25: Tài chính – Tiền tệ: PL 01:45: Nông thôn hội nhập và phát triển: 02:05: Nhịp sống nông thôn: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc – tập 11 03:50: Thể...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 28-02-2017

00:00: Thể thao: PL trưa 01:05: Khám phá thế giới: 01:25: Đẹp và phong cách: PL sáng 01:45: Du lịch và cuộc sống: PL sáng 02:05: Trang ngoại thành: PL sáng 02:20: Truyền hình An ninh: PL 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc – tập...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 27-02-2017

00:00: Công nghiệp – Thương mại: 00:20: Nhịp đập thể thao: 01:05: Thời trang và cuộc sống: 01:25: Sức khỏe và cuộc sống: PL sáng 01:45: Vào bếp cuối tuần: 02:05: Ống kính phóng viên: 02:20: Truyền hình An ninh: PL 02:50: Đuổi hình bắt chữ:...

Lịch phát sóng Hà Nội 1 hôm nay ngày 28-02-2017

00:10: Phim truyện: Tiếng hót chim hồng tước (phim Thổ Nhĩ Kỳ – tập 74) 00:55: Bản tin tài chính – thị trường: 01:00: Phim truyện: Con gái vị thẩm phán (phim Việt Nam – tập 18) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Thử thách...

Lịch phát sóng Hà Nội 1 hôm nay ngày 27-02-2017

00:10: Phim truyện: Tiếng hót chim hồng tước (phim Thổ Nhĩ Kỳ – tập 73) 00:55: Trang văn học nghệ thuật : 15 năm một chặng đường 01:25: Địa chỉ từ thiện: Lễ hội xuân hồng 01:45: Hà Nội 18:00: 02:10: Phim truyện: Thử thách tình đời...

Lịch phát sóng Hà Nội 1 hôm nay ngày 26-02-2017

00:10: Phim truyện: Tiếng hót chim hồng tước (phim Thổ Nhĩ Kỳ – tập 72) 00:55: Bản tin tài chính thị trường: 01:00: Phim truyện: Con gái vị thẩm phán (phim Việt Nam – tập 13) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Thử thách tình...

Lịch phát sóng Hà Nội 1 hôm nay ngày 25-02-2017

00:10: Phim truyện: Tiếng hót chim hồng tước (phim Thổ Nhĩ Kỳ – tập 71) 00:55: Bản tin tài chính thị trường: 01:00: Phim truyện: Con gái vị thẩm phán (phim Việt Nam – tập 16) 01:45: Hà Nội 18:00: 02:10: Phim truyện: Thử thách tình...

Lịch phát sóng Hà Nội 1 hôm nay ngày 24-02-2017

00:10: Phim truyện: Tiếng hót chim hồng tước (phim Thổ Nhĩ Kỳ – tập 70) 01:00: Bản tin tài chính – thị trường: 01:05: Phim truyện : Con gái vị thẩm phán (phim Việt Nam – tập 15) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Thử thách...

Lịch phát sóng Hà Nội 1 hôm nay ngày 23-02-2017

00:10: Phim truyện: Tiếng hót chim hồng tước (phim Thổ Nhĩ Kỳ – tập 69) 01:00: Bản tin tài chính – thị trường: 01:05: Phim truyện : Con gái vị thẩm phán (phim Việt Nam – tập 14) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Thử thách...

Lịch phát sóng Hà Nội 1 hôm nay ngày 22-02-2017

00:10: Phim truyện: Tiếng hót chim hồng tước (phim Thổ Nhĩ Kỳ – tập 68) 00:55: Bản tin tài chính – thị trường: 01:05: Phim truyện: Con gái vị thẩm phán (phim Việt Nam – tập 13) 01:55: Hà Nội 18:00: 02:20: Phim truyện: Thử thách...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 26-02-2017

00:00: Đuổi hình bắt chữ: PL 00:40: GĐ-NT-XH: PL T5 01:05: Khám phá thế giới: 01:25: Chuyện tuổi già: 01:45: Người Tràng An – Người Hà Nội: PL sáng 02:05: Nhịp sống nông thôn: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 25-02-2017

00:00: Thế giới bóng đá: 00:30: Người Tràng An – Người Hà Nội: 01:05: Thời trang và cuộc sống: 01:25: Nhịp sống nông thôn: 01:45: GĐ-NT-XH: 02:05: Trang ngoại thành: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc – tập 7 03:50:...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 24-02-2017

00:00: Thể thao: PL 01:00: Khám phá thế giới: 01:20: Hà Nội của chúng ta: 01:50: Tạp chí Tài nguyên và môi trường: 02:10: Tìm về nguồn cội: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc – tập 6 03:50: Thể thao:...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 23-02-2017

00:00: Thể thao: PL 01:05: Thế giới động vật: 01:25: Sức khỏe và cuộc sống: 01:45: Tài chính – Tiền tệ: 02:05: Trang ngoại thành: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc – tập 5 03:50: Thể thao: 04:50: Xanh, sạch,...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 22-02-2017

00:00: Thể thao: 01:05: Thế giới động vật: PL 01:25: Tài chính – Tiền tệ: PL 01:45: Nông thôn hội nhập và phát triển: 02:05: Nhịp sống nông thôn: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc – tập 4 03:50: Thể...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 21-02-2017

00:00: Thể thao: PL trưa 01:05: Khám phá thế giới: 01:25: Đẹp và phong cách: PL sáng 01:45: Du lịch và cuộc sống: PL sáng 02:05: Trang ngoại thành: PL sáng 02:20: Truyền hình An ninh: PL 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phuc – tập...

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]