Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 26-02-2017

00:00: Đuổi hình bắt chữ: PL 00:40: GĐ-NT-XH: PL T5 01:05: Khám phá thế giới: 01:25: Chuyện tuổi già: 01:45: Người Tràng An – Người Hà Nội: PL sáng 02:05: Nhịp sống nông thôn: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 25-02-2017

00:00: Thế giới bóng đá: 00:30: Người Tràng An – Người Hà Nội: 01:05: Thời trang và cuộc sống: 01:25: Nhịp sống nông thôn: 01:45: GĐ-NT-XH: 02:05: Trang ngoại thành: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc – tập 7 03:50:...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 24-02-2017

00:00: Thể thao: PL 01:00: Khám phá thế giới: 01:20: Hà Nội của chúng ta: 01:50: Tạp chí Tài nguyên và môi trường: 02:10: Tìm về nguồn cội: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc – tập 6 03:50: Thể thao:...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 23-02-2017

00:00: Thể thao: PL 01:05: Thế giới động vật: 01:25: Sức khỏe và cuộc sống: 01:45: Tài chính – Tiền tệ: 02:05: Trang ngoại thành: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc – tập 5 03:50: Thể thao: 04:50: Xanh, sạch,...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 22-02-2017

00:00: Thể thao: 01:05: Thế giới động vật: PL 01:25: Tài chính – Tiền tệ: PL 01:45: Nông thôn hội nhập và phát triển: 02:05: Nhịp sống nông thôn: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc – tập 4 03:50: Thể...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 21-02-2017

00:00: Thể thao: PL trưa 01:05: Khám phá thế giới: 01:25: Đẹp và phong cách: PL sáng 01:45: Du lịch và cuộc sống: PL sáng 02:05: Trang ngoại thành: PL sáng 02:20: Truyền hình An ninh: PL 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phuc – tập...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 20-02-2017

00:00: Công nghiệp – Thương mại: 00:20: Nhịp đập thể thao: 01:05: Thời trang và cuộc sống: 01:25: Sức khỏe và cuộc sống: PL sáng 01:45: Vào bếp cuối tuần: 02:05: Ống kính phóng viên: 02:20: Truyền hình An ninh: PL 02:50: Đuổi hình bắt chữ:...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 19-02-2017

00:00: Đuổi hình bắt chữ: PL 00:40: GĐ-NT-XH: PL T5 01:05: Khám phá thế giới: 01:25: Chuyện tuổi già: 01:45: Người Tràng An – Người Hà Nội: PL sáng 02:05: Nhịp sống nông thôn: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Bến đỗ hạnh phúc...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 18-02-2017

00:00: Thế giới bóng đá: 00:30: Người Tràng An – Người Hà Nội: 01:05: Thời trang và cuộc sống: 01:25: Nhịp sống nông thôn: 01:45: GĐ-NT-XH: 02:05: Trang ngoại thành: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Tuổi thanh xuân – (Phim TQ) – Tập...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 17-02-2017

00:00: Thể thao: PL 01:00: Khám phá thế giới: 01:20: Hà Nội của chúng ta: 01:50: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường: 02:10: Tìm về nguồn cội: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Tuổi thanh xuân – (Phim TQ) – Tập 33 03:50:...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 16-02-2017

00:00: Thể thao: PL 01:05: Thế giới động vật: 01:25: Sức khỏe và cuộc sống: 01:45: Tài chính – Tiền tệ: 02:05: Trang ngoại thành: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Tuổi thanh xuân – (Phim TQ) – Tập 32 03:50: Thể thao: 04:50:...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 15-02-2017

00:00: Thể thao: 01:05: Thế giới động vật: PL 01:25: Tài chính – Tiền tệ: PL 01:45: Nông thôn hội nhập và phát triển: 02:05: Nhịp sống nông thôn: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Tuổi thanh xuân – (Phim TQ) – Tập 31...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 14-02-2017

00:00: Thể thao: PL trưa 01:05: Khám phá thế giới: 01:25: Đẹp và phong cách: PL sáng 01:45: Du lịch và cuộc sống: PL sáng 02:05: Trang ngoại thành: PL sáng 02:20: Truyền hình An ninh: PL 03:00: Phim truyện: Tuổi thanh xuân – (Phim TQ)...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 13-02-2017

00:00: Công nghiệp – Thương mại: 00:20: Nhịp đập thể thao: 01:05: Thời trang và cuộc sống: 01:25: Sức khỏe và cuộc sống: PL sáng 01:45: Vào bếp cuối tuần: 02:05: Ống kính phóng viên: 02:20: Truyền hình An ninh: PL 02:50: Đuổi hình bắt chữ:...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 12-02-2017

00:00: Đuổi hình bắt chữ: PL 00:40: GĐ-NT-XH: PL T5 01:05: Khám phá thế giới: 01:25: Chuyện tuổi già: 01:45: Người Tràng An – Người Hà Nội: PL sáng 02:05: Nhịp sống nông thôn: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Tuổi thanh xuân –...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 11-02-2017

00:00: Thế giới bóng đá: 00:30: Người Tràng An – Người Hà Nội: 01:05: Thời trang và cuộc sống: 01:25: Nhịp sống nông thôn: 01:45: GĐ-NT-XH: 02:05: Trang ngoại thành: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Tuổi thanh xuân – Tập 29 03:50: Thể...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 10-02-2017

00:00: Thể thao: PL 01:00: Khám phá thế giới: 01:20: Hà Nội của chúng ta: 01:50: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường: 02:10: Tìm về nguồn cội: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Tuổi thanh xuân – Tập 28 03:50: Thể thao: PL...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 09-02-2017

00:00: Thể thao: PL 01:05: Thế giới động vật: 01:25: Sức khỏe và cuộc sống: 01:45: Tài chính – Tiền tệ: 02:05: Trang ngoại thành: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Tuổi thanh xuân – Tập 27 03:50: Thể thao: 04:50: Xanh, sạch, đẹp:...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 08-02-2017

00:00: Thể thao: 01:05: Thế giới động vật: PL 01:25: Tài chính – Tiền tệ: PL 01:45: Nông thôn hội nhập phát triển: 02:05: Nhịp sống nông thôn: 02:20: Truyền hình An ninh: 03:00: Phim truyện: Tuổi thanh xuân – Tập 26 03:50: Thể thao: 04:50:...

Lịch phát sóng Hà Nội 2 hôm nay ngày 07-02-2017

00:00: Thể thao: PL trưa 01:05: Khám phá thế giới: 01:25: Đẹp và phong cách: PL sáng 01:45: Du lịch và cuộc sống: PL sáng 02:05: Trang ngoại thành: PL sáng 02:20: Truyền hình An ninh: PL 03:00: Phim truyện: Tuổi thanh xuân – Tập 25...

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]