Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 01-01-2017

00g00 An toàn giao thông TP 00g30 Khoa học công nghệ: Người bạn của khỉ 01g00 Chương trình tổng hợp 01g20 Chương trình VHNTTG: Những tấm bưu thiếp – Tập 5 01g50 Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 Chương trình văn nghệ 03g00 Chương trình...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 31-12-2016

00g00 An toàn giao thông TP 00g30 Khoa học công nghệ: New South Wales 01g00 Chương trình tổng hợp 01g20 Chương trình VHNTTG: Những tấm bưu thiếp – Tập 4 01g50 Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 Chương trình văn nghệ 03g00 Chương trình thiếu...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 30-12-2016

00:00 An toàn giao thông TP 00:00 Hành trình đến và đi 00:30 Khoa học công nghệ 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 Chương trình văn nghệ 03:00 Chương trình thiếu nhi 03:25 Hành trình...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 29-12-2016

00:00 An toàn giao thông TP 00:30 Khoa học công nghệ 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 Chương trình văn nghệ 03:00 Chương trình thiếu nhi 03:25 Thông tin công cộng 03:40 Rao vặt 03:55...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 28-12-2016

00:00 An toàn giao thông TP 00:00 Hành trình đến và đi 00:30 Khoa học công nghệ 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 Chương trình văn nghệ 03:00 Chương trình thiếu nhi 03:25 Thông tin...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 27-12-2016

00:00 An toàn giao thông TP 00:15 Thông tin công cộng 00:30 Khoa học công nghệ: Khu vườn sinh thái 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG: Kiến trúc Việt Nam – Tập 08 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 Chương trình...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 26-12-2016

00:00 An toàn giao thông TP 00:30 Khoa học công nghệ 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 Chương trình văn nghệ 03:00 Chương trình thiếu nhi 03:25 Thông tin công cộng 03:40 Rao vặt 03:55...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 25-12-2016

0g00 An toàn giao thông TP 00g30 Khoa học công nghệ: Đất nước Úc 01g00 Chương trình tổng hợp 01g20 Chương trình VHNTTG: Kiến trúc Việt Nam – Tập 6 01g50 Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 Chương trình văn nghệ 03g00 Chương trình thiếu...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 24-12-2016

00:00 An toàn giao thông TP 00:00 Bản tin thời sự tổng hợp 00:00 Chủ nhật 00:00 Đảo Christmas 00:00 Đất nước Úc 00:00 HTV giới thiệu 00:00 HTV giới thiệu 00:00 HTV giới thiệu 00:00 HTV giới thiệu 00:00 Khám phá Kakadu nước Úc 00:00...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 23-12-2016

00g00 An toàn giao thông TP 00g30 Khoa học công nghệ: Sana thủ đô Yemen 01g00 Chương trình tổng hợp 01g20 Chương trình VHNTTG: Kiến trúc Việt Nam – Tập 4 01g50 Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 Chương trình văn nghệ 03g00 Chương trình...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 22-12-2016

00:00 An toàn giao thông TP 00:30 Khoa học công nghệ: Những tu viện ở Khan 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG: Kiến trúc Việt Nam – Tập 03 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 Chương trình văn nghệ 03:00 Chương...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 21-12-2016

00:00 An toàn giao thông TP 00:30 Khoa học công nghệ: Câu chuyện quyền năng nông nghiệp 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG: Kiến trúc Việt Nam – Tập 02 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 Chương trình văn nghệ 03:00...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 20-12-2016

00:00 An toàn giao thông TP 00:30 Khoa học công nghệ: Thành phố Alice Spring 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG: Kiến trúc Việt Nam – Tập 01 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 Chương trình văn nghệ 03:00 Chương trình...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 19-12-2016

00:00 An toàn giao thông TP 00:30 Khoa học công nghệ: Trở lại Ấn Độ sau 7 năm 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG: Kiến trúc châu Âu – Tập 18 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 Chương trình văn nghệ...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 18-12-2016

00:00 An toàn giao thông TP 00:30 Khoa học công nghệ: Luang-pha-bang Lào 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG: Kiến trúc châu Âu – Tập 17 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 Chương trình văn nghệ 03:00 Chương trình thiếu nhi...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 17-12-2016

00:00 An toàn giao thông TP 00:30 Khoa học công nghệ: Từ Chiengrai đến Viengchan Lào 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG: Kiến trúc châu Âu – Tập 16 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 Chương trình văn nghệ 03:00 Chương...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 16-12-2016

00:00 An toàn giao thông TP 00:30 Khoa học công nghệ: Người bắt trăn 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG: Kiến trúc châu Âu – Tập 15 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 Chương trình văn nghệ 03:00 Chương trình thiếu...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 15-12-2016

00:00 An toàn giao thông TP 00:30 Khoa học công nghệ: Quyền lực gen – Phần 04 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG: Kiến trúc châu Âu – Tập 14 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 Chương trình văn nghệ 03:00...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 05-12-2016

00:00 An toàn giao thông TP 00:30 Khoa học công nghệ 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 Chương trình văn nghệ 03:00 Chương trình thiếu nhi 03:40 Rao vặt 03:55 Toàn dân phòng cháy chữa...

Lịch phát sóng HTV1 hôm nay ngày 04-12-2016

00:00 An toàn giao thông TP 00:30 Khoa học công nghệ 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 Chương trình văn nghệ 03:00 Chương trình thiếu nhi 03:25 Hành trình đến và đi 03:40 Rao vặt...

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]