Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 24-02-2017

00:30 Giải trí Malaysia (13T): Khám phá Malaysia cùng Martin Yan – Tập 11 01:00 Phim truyện HK (20T): Bà xã cát tường – Tập 11 01:45 Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi – Tập 61 02:30 Giải trí HQ : Kpop chọn lọc...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 23-02-2017

01:00 Phim truyện HK (20T): Bà xã cát tường – Tập 10 01:45 Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi – Tập 60 02:30 Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – Tập 29,30 03:15 Phim truyện HK (30T): Bằng chứng thép II – Tập...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 22-02-2017

00:30 CT Tài liệu HQ (12T): Sợi mì và những huyền thoại – Tập 12 01:00 Phim truyện HK (20T): Bà xã cát tường – Tập 9 01:45 Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi – Tập 59 02:30 Giải trí HQ (52T): 2 ngày...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 21-02-2017

00:30 Giải trí Mỹ (104T): Sao thế giới – Tập 84 01:00 Phim truyện HK (20T): Bà xã cát tường – Tập 8 01:45 Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi – Tập 58 02:30 Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – Tập 56...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 20-02-2017

00:30 Giải trí VN : Sao và sự kiện – Tập 244 01:00 Phim truyện HK (20T): Bà xã cát tường – Tập 7 01:45 Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi – Tập 57 02:30 Giải trí VN (20T): Con đến từ hành tinh...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 19-02-2017

00:30 Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – Tập 28 01:00 Phim truyện HK (20T): Bà xã cát tường – Tập 6 01:45 Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm – Tập 19 02:30 Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – Tập 56...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 18-02-2017

00:30 Giải trí Mỹ (104T): Sao thế giới – Tập 83 01:00 Phim truyện HK (20T): Bà xã cát tường – Tập 5 01:45 Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi – Tập 56 02:30 Giải trí Malaysia (13T): Khám phá Malaysia cùng Martin Yan...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 17-02-2017

00:30 Giải trí Malaysia (13T): Khám phá Malaysia cùng Martin Yan – Tập 10 01:00 Phim truyện HK (20T): Bà xã cát tường – Tập 4 01:45 Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi – Tập 55 02:30 Giải trí HQ : Kpop chọn lọc...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 16-02-2017

01:00 Phim truyện HK (20T): Bà xã cát tường – Tập 3 01:45 Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi – Tập 54 02:30 Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – Tập 27,28 03:15 Phim truyện HK (30T): Bằng chứng thép II – Tập...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 15-02-2017

00:30 CT Tài liệu HQ (12T): Sợi mì và những huyền thoại – Tập 11 01:00 Phim truyện HK (20T): Bà xã cát tường – Tập 2 01:45 Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi – Tập 53 02:30 Giải trí HQ (52T): 2 ngày...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 14-02-2017

00:30 Giải trí Mỹ (104T): Sao thế giới – Tập 83 01:00 Phim truyện HK (20T): Bà xã cát tường – Tập 1 01:45 Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi – Tập 52 02:30 Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – Tập 55...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 13-02-2017

05:45 Bản tin buổi sáng 06:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan 06:30 Shin_Cậu bé bút chì 07:00 Sao âm nhạc 08:00 Amur kỳ bí 08:30 Shin_Cậu bé bút chì 10:00 Sao thế giới 11:00 Cô Thắm về làng 2 11:45 Điều ước cho em 12:45...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 12-02-2017

00:00 Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – Tập 145 01:00 Phim truyện HK (20T): Tái chiến minh thiên – Tập 19 01:45 Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm – Tập 18 02:30 Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – Tập 55...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 11-02-2017

00:00 Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – Tập 55 01:00 Phim truyện HK (20T): Tái chiến minh thiên – Tập 18 01:45 Phim truyện VN (12T): Cô Thắm về làng 2 – Tập 12 02:30 Giải trí Malaysia (13T): Khám phá Malaysia cùng Martin...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 10-02-2017

00:00 Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm – Tập 18 01:00 Phim truyện HK (20T): Tái chiến minh thiên – Tập 17 01:45 Phim truyện VN (12T): Cô Thắm về làng 2 – Tập 11 02:30 Giải trí HQ : Kpop chọn lọc –...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 09-02-2017

00:00 Giải trí VN (20T): Con đến từ hành tinh nào? – Tập 5 01:00 Phim truyện HK (30T): Tái chiến minh thiên – Tập 16 01:45 Phim truyện VN (12T): Cô Thắm về làng 2 – Tập 10 02:30 Giải trí HQ (56T): Sao âm...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 08-02-2017

00:00 Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – Tập 25,26 01:00 Phim truyện HK (30T): Tái chiến minh thiên – Tập 15 01:45 Phim truyện VN (12T): Cô Thắm về làng 2 – Tập 9 02:30 Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm –...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 07-02-2017

00:00 Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm – Tập 17 01:00 Phim truyện HK (30T): Tái chiến minh thiên – Tập 14 01:45 Phim truyện VN (12T): Cô Thắm về làng 2 – Tập 8 02:30 Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ –...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 06-02-2017

00:00 Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – Tập 54 01:00 Phim truyện HK (30T): Tái chiến minh thiên – Tập 13 01:45 Phim truyện VN (12T): Cô Thắm về làng 2 – Tập 7 02:30 Giải trí VN (20T): Con đến từ hành tinh...

Lịch phát sóng HTV2 hôm nay ngày 05-02-2017

00:00 Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – Tập 144 01:00 Phim truyện HK (20T): Tái chiến minh thiên – Tập 12 01:45 Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm – Tập 17 02:30 Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – Tập 54...

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]