Lịch phát sóng HTV4 hôm nay thứ 4 ngày 01-03-2017

00:00 Tổng hợp: Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00 Chuyên đề: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 Phim tài liệu: Phim tài liệu nước ngoài – Chọn bài phát...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay thứ 3 ngày 28-02-2017

00:00 Tổng hợp: Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00 Chuyên đề: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 PTL: Phim tài liệu nước ngoài 06:15 Hình hiệu: Hình hiệu kênh...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay thứ 2 ngày 27-02-2017

00:00 Tổng hợp: Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00 Chuyên đề: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 Phim tài liệu: Phim tài liệu nước ngoài – Chọn bài phát...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 26-02-2017

05:00 Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Tài tử cải lương: 06:15 Truyền hình thanh niên 06:30 Bạn muốn hẹn hò: (PL) 06:55 Thông điệp sáng tạo 07:00 Khởi động ngày Mới 07:15 Tin 60 giây sáng 08:00 Củ Chi...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 25-02-2017

05:00 Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Chuyên đề âm nhạc: 06:15 CDPL: (PL) 06:45 Tỏa sáng giữa đời thường (PL) 07:00 Khởi động ngày Mới 07:15 Tin 60 giây sáng 07:50 Thông điệp sáng tạo + + Trailer 07:55...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 24-02-2017

05:00 Thể thao và cuộc sống – 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Phim tài liệu nước ngoài 06:15 Thơ: 06:30 Góc luật sư 07:00 Khởi động ngày Mới 07:15 Tin 60 giây sáng 08:00 Củ Chi đất thép thành đồng – tập 6 08:00...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 23-02-2017

05:00 Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Phim tài liệu nước ngoài – 06:15 CSĐS/ TTSC: Không biết quyền lợi khi tham gia bảo hiểm 06:30 Hoa cuộc sống 06:50 Ký sự: 07:00 Khởi động ngày Mới 07:15 Tin 60...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 22-02-2017

05:00 Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Phim tài liệu nước ngoài – 06:15 KTKT: (PL) 06:30 Bếp yêu thương 06:50 Ký sự: 07:00 Khởi động ngày Mới 07:15 Tin 60 giây sáng 08:00 Củ Chi đất thép thành đồng...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 21-02-2017

05:00 Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Phim tài liệu nước ngoài 06:15 Đảng và cuộc sống 06:30 Cảnh báo an toàn sống 06:50 Ký sự: 07:00 Khởi động ngày Mới 07:15 Tin 60 giây sáng 07:50 Khoảnh khắc kỳ...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 20-02-2017

05:00 Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Phim tài liệu nước ngoài – 06:15 Nghệ thuật và cuộc sống: Cây không khí 06:30 Đi an toàn về hạnh phúc: Bài 12 06:50 Ký sự: 07:00 Khởi động ngày Mới (...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 19-02-2017

05:00 Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Tài tử cải lương: 06:15 Phát thanh viên hiện dẫn giới thiệu giờ buổi sáng 06:15 Truyền hình thanh niên 06:30 Bạn muốn hẹn hò: (PL) 06:55 Thông điệp sáng tạo 07:00 Khởi...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 18-02-2017

00:00 Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00 Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Chuyên đề âm nhạc: 06:15 CDPL: (PL) 06:15 Phát thanh viên hiện dẫn giới thiệu giờ buổi sáng...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 17-02-2017

00:00 Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00 Thể thao và cuộc sống – 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Phim tài liệu nước ngoài 06:15 Phát thanh viên hiện dẫn giới thiệu giờ buổi sáng 06:15...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 16-02-2017

00:00 Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00 Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Phim tài liệu nước ngoài – Chọn bài phát lại (nhớ hỏi anh Hiệp chọn bài vì liên...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 15-02-2017

00:00 Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00 Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Phim tài liệu nước ngoài – Chọn bài phát lại (nhớ hỏi anh Hiệp chọn bài vì liên...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 14-02-2017

00:00 Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00 Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Phim tài liệu nước ngoài 06:15 Đảng và cuộc sống 06:15 Phát thanh viên hiện dẫn giới thiệu...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 13-02-2017

05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Phim tài liệu nước ngoài 06:10 Phát thanh viên hiện dẫn giới thiệu giờ phát sóng buổi sáng 06:15 Nghệ thuật và cuộc sống Cẩn vỏ trứng vào sơn mài 06:30 Đi an toàn về hạnh phúc 06:50 Ký...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 12-02-2017

05:00 Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Tài tử cải lương: 06:15 Phát thanh viên hiện dẫn giới thiệu giờ buổi sáng 06:15 Truyền hình thanh niên 06:30 Bạn muốn hẹn hò: Bài 4 06:55 Thông điệp sáng tạo 07:00...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 11-02-2017

00:00 Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00 Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Chuyên đề âm nhạc: Gõ cửa âm nhạc- Xuân quê hương số 37(08/02/20160 06:15 HBHN/ CDPL: Nông dân...

Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 10-02-2017

00:00 Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00 Thể thao và cuộc sống – 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Phim tài liệu nước ngoài 06:15 Phát thanh viên hiện dẫn giới thiệu giờ buổi sáng 06:15...

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]