Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 28-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Nông nghiệp bền vững 05:40 Dự báo sâu bệnh 05:45 Chuyên đề Kinh tế 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.32 08:00 Phim tài liệu 08:30 Giải trí truyền hình:...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 28-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T.29 08:20 Địa chỉ nhân đạo 08:40 Nông nghiệp bền vững 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi sáng...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 27-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Giai điệu trẻ 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T.28 08:20 Giai điệu trẻ 09:00 ĐCNĐ 09:20 Sức mạnh sinh học 11:05 Phim hoạt hình: Chiến đội Điện...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 27-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Phim tài liệu: Một tấm gương y đức 05:45 Xây dựng Đảng 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.31 07:50 Phóng sự 08:00 Niềm tin hàng Việt 08:30 Giải trí...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 26-02-2017

05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Giai điệu tình yêu 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý – T.27 08:00 Cổ tích Việt Nam: Con kiến – T.1 08:30 Ký sự truyền hình 09:00 Phim...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 26-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:30 Tạp chí VHVN 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.30 08:00 Nhịp sống đồng bằng 08:30 Giải trí truyền hình: Ngôi sao Phương Nam 10:10...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 25-02-2017

05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T.26 08:20 Tình ca Việt 08:30 Tạp chí văn hoá văn nghệ 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 25-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Chuyên đề kinh tế 05:40 Phóng sự 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.29 08:00 Cổ tích Việt Nam: Bác nông dân và con quỷ...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 24-02-2017

05:05 Phóng sự 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T.25 08:20 Tình ca Việt 08:40 Phóng sự 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi sáng em yêu (T20-21) 11:05 Cổ...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 24-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:20 Phóng sự 05:35 Chuyện hôm nay 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.28 08:00 Phim tài liệu: Bài toán cánh đồng 08:30 Giải trí truyền...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 23-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T.24 08:20 Tình ca Việt 08:40 Sức khoẻ của bạn 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi sáng em...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 23-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Sức khỏe của bạn 05:40 Vì an ninh Tổ quốc 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.27 08:00 Phim tài liệu: Vùng quê trường thọ...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 22-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T.23 08:20 Địa chỉ nhân đạo 08:40 Đời sống pháp luật 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi sáng...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 22-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Đời sống pháp luật 05:40 Nông thôn ngày nay 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổisáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.26 08:00 Phim tài liệu: Ca Văn Thỉnh – người kể...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 21-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý – T.22 08:20 Địa chỉ nhân đạo 08:40 Nông nghiệp bền vững 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 21-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Nông nghiệp bền vững 05:40 Dự báo sâu bệnh 05:45 Chuyên đề Kinh tế 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.25 08:00 Phim tài liệu: Trái tim đồng đội 08:30...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 20-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Ký sự truyền hình: Đi tìm đặc sản vùng Bảy Núi 05:45 Xây dựng Đảng 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.24 07:50 Phóng sự 08:00 Niềm tin hàng Việt...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 20-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Giai điệu trẻ 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T.21 08:20 Giai điệu trẻ 09:00 Địa chỉ nhân đạo 09:20 Nhịp cầu y tế: Làm đẹp an toàn...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 19-02-2017

05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Giai điệu tình yêu 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T20 08:00 Cổ tích Việt Nam:Thầy cứu trò P2 08:30 Ký sự truyền hình 09:00 Phim truyện Việt...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 19-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:30 Tạp chí VHVN 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.23 08:00 Nhịp sống đồng bằng 08:30 Giải trí truyền hình: Biệt đội tài năng –...

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]