Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 28-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Nông nghiệp bền vững 05:40 Dự báo sâu bệnh 05:45 Chuyên đề Kinh tế 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.32 08:00 Phim tài liệu 08:30 Giải trí truyền hình:...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 27-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Phim tài liệu: Một tấm gương y đức 05:45 Xây dựng Đảng 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.31 07:50 Phóng sự 08:00 Niềm tin hàng Việt 08:30 Giải trí...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 26-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:30 Tạp chí VHVN 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.30 08:00 Nhịp sống đồng bằng 08:30 Giải trí truyền hình: Ngôi sao Phương Nam 10:10...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 25-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Chuyên đề kinh tế 05:40 Phóng sự 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.29 08:00 Cổ tích Việt Nam: Bác nông dân và con quỷ...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 24-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:20 Phóng sự 05:35 Chuyện hôm nay 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.28 08:00 Phim tài liệu: Bài toán cánh đồng 08:30 Giải trí truyền...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 23-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Sức khỏe của bạn 05:40 Vì an ninh Tổ quốc 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.27 08:00 Phim tài liệu: Vùng quê trường thọ...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 22-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Đời sống pháp luật 05:40 Nông thôn ngày nay 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổisáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.26 08:00 Phim tài liệu: Ca Văn Thỉnh – người kể...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 21-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Nông nghiệp bền vững 05:40 Dự báo sâu bệnh 05:45 Chuyên đề Kinh tế 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.25 08:00 Phim tài liệu: Trái tim đồng đội 08:30...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 20-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Ký sự truyền hình: Đi tìm đặc sản vùng Bảy Núi 05:45 Xây dựng Đảng 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.24 07:50 Phóng sự 08:00 Niềm tin hàng Việt...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 19-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:30 Tạp chí VHVN 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.23 08:00 Nhịp sống đồng bằng 08:30 Giải trí truyền hình: Biệt đội tài năng –...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 18-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Chuyên đề kinh tế 05:40 Phóng sự 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.22 08:00 Cổ tích Việt Nam: Con vợ khôn lấy thằng chồng...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 17-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:20 Phóng sự 05:35 Chuyện hôm nay 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.21 08:00 Phim tài liệu: Xứ thơ Hà Tiên 08:30 Giải trí truyền...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 16-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Sức khỏe của bạn 05:40 Quốc phòng toàn dân 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.20 08:00 Phim tài liệu: Đất Giồng Nam Bộ 08:30...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 15-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Đời sống pháp luật 05:40 Nông thôn ngày nay 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổisáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.19 08:30 Phim tài liệu: Bão không thổi từ biển 08:30...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 14-02-2017

5:00 Ca nhạc 05:25 Nông nghiệp bền vững 05:40 Dự báo sâu bệnh 05:45 Chuyên đề Kinh tế 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.18 08:00 Phim tài liệu: Hồn quê Phú Lễ 08:30...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 13-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Ký sự truyền hình: Làng nổi trên biển 05:45 Xây dựng Đảng 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.17 07:50 Phóng sự 08:00 Niềm tin hàng Việt 08:30 Giải trí...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 12-02-2017

01:30 Ca nhạc 02:00 Chuyện hôm nay 02:30 Hôm nay ta đẹp 03:00 Phim Việt Nam: Hương đồng nội – T.25-26 04:30 Sân khấu hài 05:00 Ca nhạc 05:30 Tạp chí Văn hóa văn nghệ 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 11-02-2017

01:30 Ca nhạc 02:00 Phóng sự 02:20 Vòng quanh thế giới 02:40 Không gian xanh 03:00 Phim Việt Nam: Hương đồng nội – T.23-24 04:30 Sân khấu hài 05:00 Ca nhạc 05:25 Chuyên đề kinh tế 05:40 Phóng sự 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 10-02-2017

01:30 Ca nhạc 02:00 Tạp chí Văn hóa văn nghệ 02:30 Nhìn ra thế giới 03:00 Phim Việt Nam: Hương đồng nội – T.21-22 04:30 Sân khấu hài 05:00 Ca nhạc 05:20 Phóng sự 05:35 Chuyện hôm nay 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 09-02-2017

01:30 Ca nhạc 02:00 Vì an ninh Tổ quốc 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ 02:40 Khám phá 03:00 Phim Việt Nam: Hương đồng nội – T.20 03:45 Giải trí truyền hình: Cặp đôi hài hước 05:00 Ca nhạc 05:25 Sức khỏe của bạn 05:40...

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]