Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 28-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T.29 08:20 Địa chỉ nhân đạo 08:40 Nông nghiệp bền vững 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi sáng...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 27-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Giai điệu trẻ 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T.28 08:20 Giai điệu trẻ 09:00 ĐCNĐ 09:20 Sức mạnh sinh học 11:05 Phim hoạt hình: Chiến đội Điện...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 26-02-2017

05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Giai điệu tình yêu 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý – T.27 08:00 Cổ tích Việt Nam: Con kiến – T.1 08:30 Ký sự truyền hình 09:00 Phim...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 25-02-2017

05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T.26 08:20 Tình ca Việt 08:30 Tạp chí văn hoá văn nghệ 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 24-02-2017

05:05 Phóng sự 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T.25 08:20 Tình ca Việt 08:40 Phóng sự 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi sáng em yêu (T20-21) 11:05 Cổ...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 23-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T.24 08:20 Tình ca Việt 08:40 Sức khoẻ của bạn 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi sáng em...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 22-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T.23 08:20 Địa chỉ nhân đạo 08:40 Đời sống pháp luật 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi sáng...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 21-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý – T.22 08:20 Địa chỉ nhân đạo 08:40 Nông nghiệp bền vững 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 20-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Giai điệu trẻ 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T.21 08:20 Giai điệu trẻ 09:00 Địa chỉ nhân đạo 09:20 Nhịp cầu y tế: Làm đẹp an toàn...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 19-02-2017

05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Giai điệu tình yêu 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T20 08:00 Cổ tích Việt Nam:Thầy cứu trò P2 08:30 Ký sự truyền hình 09:00 Phim truyện Việt...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 18-02-2017

05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T19 08:20 Tình ca Việt 08:30 Tạp chí Văn hoá văn nghệ 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 17-02-2017

05:05 Phóng sự 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T18 08:20 Tình ca Việt 08:40 Phóng sự 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi sáng em yêu (T9-10) 11:05 Cổ...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 16-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T17 08:20 Tình ca Việt 08:40 Sức khoẻ của bạn 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi sáng em...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 15-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T16 08:20 Địa chỉ nhân đạo 08:40 Đời sống pháp luật 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi sáng...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 14-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T15 08:20 Địa chỉ nhân đạo 08:40 Nông nghiệp bền vững 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi sáng...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 13-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Giai điệu trẻ 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý – T14 08:20 Giai điệu trẻ 09:00 Địa chỉ nhân đạo 09:20 Sức mạnh sinh học 11:05 Phim hoạt...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 12-02-2017

05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Giai điệu tình yêu 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:00 THTT Lễ giao – nhận quân huyện Long Hồ năm 2017 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý – T13 08:00 Cổ tích Việt...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 11-02-2017

05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý -T12 08:20 Tình ca Việt 08:30 Tạp chí Văn hoá văn nghệ 09:00 Phim truyện Việt Nam: Ra giêng...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 10-02-2017

05:05 Phóng sự 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T11 08:20 Tình ca Việt 08:40 Phóng sự 09:00 Phim truyện Việt Nam: Ra giêng anh cưới em – T31-32 11:05...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 09-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý – T10 08:20 Tình ca Việt 08:40 Sức khoẻ của bạn 09:00 Phim truyện Việt Nam: Ra giêng anh...

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]