Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 19-02-2017

05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Giai điệu tình yêu 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T20 08:00 Cổ tích Việt Nam:Thầy cứu trò P2 08:30 Ký sự truyền hình 09:00 Phim truyện Việt...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 19-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:30 Tạp chí VHVN 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.23 08:00 Nhịp sống đồng bằng 08:30 Giải trí truyền hình: Biệt đội tài năng –...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 18-02-2017

05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T19 08:20 Tình ca Việt 08:30 Tạp chí Văn hoá văn nghệ 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 18-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Chuyên đề kinh tế 05:40 Phóng sự 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.22 08:00 Cổ tích Việt Nam: Con vợ khôn lấy thằng chồng...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 17-02-2017

05:05 Phóng sự 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T18 08:20 Tình ca Việt 08:40 Phóng sự 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi sáng em yêu (T9-10) 11:05 Cổ...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 17-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:20 Phóng sự 05:35 Chuyện hôm nay 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.21 08:00 Phim tài liệu: Xứ thơ Hà Tiên 08:30 Giải trí truyền...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 16-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T17 08:20 Tình ca Việt 08:40 Sức khoẻ của bạn 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi sáng em...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 16-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Sức khỏe của bạn 05:40 Quốc phòng toàn dân 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.20 08:00 Phim tài liệu: Đất Giồng Nam Bộ 08:30...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 15-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T16 08:20 Địa chỉ nhân đạo 08:40 Đời sống pháp luật 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi sáng...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 15-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Đời sống pháp luật 05:40 Nông thôn ngày nay 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổisáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.19 08:30 Phim tài liệu: Bão không thổi từ biển 08:30...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 14-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T15 08:20 Địa chỉ nhân đạo 08:40 Nông nghiệp bền vững 09:00 Phim truyện Việt Nam: Chào buổi sáng...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 14-02-2017

5:00 Ca nhạc 05:25 Nông nghiệp bền vững 05:40 Dự báo sâu bệnh 05:45 Chuyên đề Kinh tế 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.18 08:00 Phim tài liệu: Hồn quê Phú Lễ 08:30...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 13-02-2017

05:00 Ca nhạc 05:25 Ký sự truyền hình: Làng nổi trên biển 05:45 Xây dựng Đảng 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim thiếu nhi: Chiến đội hỏa xa – T.17 07:50 Phóng sự 08:00 Niềm tin hàng Việt 08:30 Giải trí...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 13-02-2017

05:05 Thế giới Quanh ta 05:15 Giai điệu trẻ 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý – T14 08:20 Giai điệu trẻ 09:00 Địa chỉ nhân đạo 09:20 Sức mạnh sinh học 11:05 Phim hoạt...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 12-02-2017

05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Giai điệu tình yêu 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:00 THTT Lễ giao – nhận quân huyện Long Hồ năm 2017 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý – T13 08:00 Cổ tích Việt...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 11-02-2017

05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý -T12 08:20 Tình ca Việt 08:30 Tạp chí Văn hoá văn nghệ 09:00 Phim truyện Việt Nam: Ra giêng...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 12-02-2017

01:30 Ca nhạc 02:00 Chuyện hôm nay 02:30 Hôm nay ta đẹp 03:00 Phim Việt Nam: Hương đồng nội – T.25-26 04:30 Sân khấu hài 05:00 Ca nhạc 05:30 Tạp chí Văn hóa văn nghệ 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 11-02-2017

01:30 Ca nhạc 02:00 Phóng sự 02:20 Vòng quanh thế giới 02:40 Không gian xanh 03:00 Phim Việt Nam: Hương đồng nội – T.23-24 04:30 Sân khấu hài 05:00 Ca nhạc 05:25 Chuyên đề kinh tế 05:40 Phóng sự 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào...

Lịch phát sóng THVL2, Vĩnh Long 2 hôm nay 10-02-2017

05:05 Phóng sự 05:15 Tình ca Việt 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quý T11 08:20 Tình ca Việt 08:40 Phóng sự 09:00 Phim truyện Việt Nam: Ra giêng anh cưới em – T31-32 11:05...

Lịch phát sóng THVL1, Vĩnh Long 1 hôm nay 10-02-2017

01:30 Ca nhạc 02:00 Tạp chí Văn hóa văn nghệ 02:30 Nhìn ra thế giới 03:00 Phim Việt Nam: Hương đồng nội – T.21-22 04:30 Sân khấu hài 05:00 Ca nhạc 05:20 Phóng sự 05:35 Chuyện hôm nay 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi...

Loading...
loading...

2010 © Gotivi Online. All rights reserved. Liên hệ Quảng cáo: [email protected]