Harvest Finance (FARM) là gì?

Harvest Finance là một nền tảng tổng hợp lợi nhuận, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho các tài sản được gửi vào Harvest vault trên toàn hệ sinh thái DeFi. FARM là token gốc của giao thức và được sử dụng để quản trị mạng, phân phối lợi nhuận được tạo ra cho các nhà cung cấp thanh khoản và thưởng cho người dùng stake token.
Tham gia Các Sàn Mua Bán Tiền Điện Tử Tốt Nhất Thế Giới