Binance sẽ niêm yết Alpaca Finance (ALPACA) và Harvest Finance (FARM) vào Innovation Zone và sẽ mở cặp giao dịch ALPACA/BTC, ALPACA/BNB, ALPACA/BUSD, ALPACA/USDT, FARM/BTC, FARM/BNB, FARM/BUSD và FARM/USDT vào lúc 15:00 ngày 11/08/2021 (giờ Việt Nam).


Alpaca Finance (ALPACA) là gì?
Alpaca Finance là một giao thức cho vay cho phép nâng cao năng suất dựa trên Binance Smart Chain. Tài sảnvay trên Alpaca Finance phải được sử dụng trong nền tảng của nó để khai thác lợi suất bằng đòn bẩy. ALPACA là token gốc của nền tảng và được sử dụng để chia sẻ phí hiệu suất, tích luỹ phần thưởng, quản trị mạng và tiếp cận NFT độc quyền.

Harvest Finance (FARM) là gì?
Harvest Finance là một nền tảng tổng hợp lợi nhuận, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho các tài sản được gửi vào Harvest vault trên toàn hệ sinh thái DeFi. FARM là token gốc của giao thức và được sử dụng để quản trị mạng, phân phối lợi nhuận được tạo ra cho các nhà cung cấp thanh khoản và thưởng cho người dùng stake token.

Tham gia Các Sàn Mua Bán Tiền Điện Tử Tốt Nhất Thế Giới